Om psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er en behandling som anerkjenner mennesket med tanker, følelser og kropp i gjensidig samspill. Bevegelser og pust, tanker, følelser og fornemmelser endrer seg stadig avhengig av tid, sted, relasjoner og situasjoner vi er i. Når vi er trygge kan vi slappe av og puste ut. Dersom det oppstår ubehag og en form for stress vil musklene spenne seg og vi holder pusten, vi kan plages med tankekjør, kjenne på uro eller stivhet. I løpet av livet opplever vi gleder og sorger, gode ting og vonde ting. Noen ganger utsettes vi for smertefulle hendelser. I perioder kan tankene og erfaringene våre forstyrre tilstedeværelse og livsglede. Smerter, stress, angst og uro, tungsinn eller slitenhet kan gjøre hverdagen vanskelig. I slike situasjoner kan psykomotorisk fysioterapi være til hjelp, fordi en tilnærming til kroppens pust og bevegelser kan gi endringer.

Om undersøkelsen og behandlingen
Undersøkelsen består av observasjon av kroppsholdning i stående og sittende stilling, observasjon av pusten, muskulær spenning, bevegelighet og funksjon, og hvilke reaksjoner som skjer i kroppen. Vi har en samtale hvor du forteller om livet og hverdagen, og hva som plager deg.

Gjennom psykomotorisk fysioterapi kan du få en forståelse for kroppens reaksjoner på ytre og indre påkjenninger. Du kan kjenne reduksjon av smerter i muskler, sener og ledd. Og gjennom bedre kroppskontakt, avspenningsevne og balanse, kan du oppleve friere pust. Behandling handler også om relasjon og et slikt møte kan gi nye erkjennelser om deg selv, aksept av det som er og endring av det som plager deg.

Hvis du ønsker å lese mer om psykomotorisk fysioterapi kan du gå på nettsiden til Norsk Fysioterapiforbund og lese hva faggruppen skriver,  https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Psykomotorisk-fysioterapi/Om-fagfeltet

Det er laget en kort film om psykomotorisk fysioterapi som ligger på youtube. Den finner du ved å åpne youtube og skrive: informasjonsfilm om psykomotorisk fysioterapi, i søkefeltet.