Litt om meg

 

Jeg tror at endring er mulig, og at møter i et terapirom gir muligheter for ønskede endringer. Jeg har vilje til å lytte til deg og har kunnskap om hvordan kroppen fungerer og hva som kan skje når stress og belastninger forekommer i livet. Denne kunnskapen kan og vil jeg bruke i møtet med deg. Jeg bekrefter og anerkjenner, og er nysgjerrig på deg, hvem du er med dine ressurser og vansker. I vårt møte vil vi sammen finne ut av hva du trenger, og jeg vil støtte deg slik at du kan få det bedre.

UTDANNING: Fysioterapiutdanningen ved Mensendieckskolen i Oslo, gjennomførte jeg i årene 1991 -94, og ble autorisert fysioterapeut i 1995. Jeg har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi (2002), veiledning for helsefagstudenter (2011), og videreutdanning i barnefysioterapi (2013). Jeg ble spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi i 2015.

ARBEIDSERFARING SOM FYSIOTERAPEUT: 21 år i Oslo kommune, 2 år ved Barnenevrologisk seksjon, Rikshospitalet, 2 år ved Bredtveit fengsel, 1 år i dagpsykiatrisk avdeling i Hillerød på Sjælland i Danmark, samt privat praksis. Utdanningene og mange års arbeidserfaring har gitt meg bred kompetanse.  Som fysioterapeut har jeg møtt mange mennesker i ulike aldre. Underveis har jeg lært at livet er mangfoldig, krevende og givende. Jeg har hatt glede av å samarbeide med mange ulike faggrupper.

NYERE KURS OG ETTERUTDANNING: Årlig helgeseminar i oktober hvor psykomotorisk fysioterapi er tema ** Etterutdanning: “Sporene i kroppen etter traumer” 12 dager fordelt over 4 samlinger høsten-17 og våren-18 ** “Sporene i kroppen etter traumer – personlighetsuvikling” 9 dager fordelt over 3 samlinger høsten 2019 ** Kollegaveiledningsgrupper i 2009 og 2017 i regi av Norsk Fysioterapiforbund ** Jevnlige veiledninger individuelt og i gruppe.

Jeg ønsker å bruke meg selv og min kompetanse i møte med enkeltmennesket og tilby behandling til de som oppsøker meg.